Η εταιρία μας

H KINETIC PETROL & GAS Α.Ε. είναι μία σύγχρονη εταιρεία εμπορίας υγροποιημένων αερίων στην Ελλάδα. Ανήκει σε έναν Όμιλο επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια την τελευταία δεκαετία, με αντίστοιχο αντικείμενο στην Αλβανία, στο Κόσοβο, στην Βόρεια Μακεδονία, στην Γεωργία και στην Κύπρο.  Συγκεκριμένα, ο Όμιλος αποτελείται από τις εξής εταιρείες:

  • Kinetic Petrol Albania Ltd με έδρα την Αλβανία και αποθήκες καυσίμων χωρητικότητας 20.000 τόνων για πετρελαϊκά προϊόντα.
  • Kinetic Petrol SHPK με έδρα το Κόσσοβο. Εταιρεία που έχει στην κατοχή της όλες τις άδειες εμπορίας καυσίμων για όλα τα προϊόντα .
  • Kinetic Τrading LLC με έδρα την Γεωργία. Εταιρεία εμπορίας πετρελαίων στην ελεύθερη ζώνη της Τιφλίδας.
  • Kinetico Petrol & Supplies LTD με έδρα την Κύπρο. Holding εταιρεία.
  • Kinesis Maritime Co ναυτιλιακή εταιρία με έδρα την Ελλάδα, η οποία εξειδικεύεται σε πλοία για μεταφορά και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων, πιστοποιημένη από την Bureau Veritas.
  • Nafsi Heavy Industry με έδρα την Ελλάδα, ειδικεύεται στην επισκευή πλοίων και κατασκευή δεξαμενών αεριού. 

   Ο Όμιλος Kinetic ασχολείται με εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία ορυκτελαίων και λιπαντικών παντός τύπου, με αποκλειστική διάθεση επώνυμων προϊόντων.

   Παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής πετρελαιοειδών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (logistics).

   Η εταιρεία μας με εξειδικευμένο προσωπικό (μηχανολόγους-μηχανικούς) του τμήματος R&D, παρέχει την δυνατότητα για την μελέτη και δημιουργία πρατηρίων λιανικής, υπό το brand της εταιρείας ή με οποιοδήποτε άλλο private label. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε να προμηθεύσουμε  με τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό όλα τα πρατήρια .