Ο όρος υγραέριο είναι ένας ευρύς όρος, ο οποίος αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από μείγμα κάποιων ελαφρών υδρογονανθράκων όπως: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο),κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβυτυλένιο, βουτάνιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος αέρια, τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη μεταφορά και αποθήκευση.Προορίζεται για εμπορική και οικιακή χρήση και διατίθεται σε διαφορετικούς τύπους.

ΤΥΠΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

•LPG

•Προπάνιο

•Βουτάνιο

ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικούς χώρους κλπ. (Για ψύξη, θέρμανση, ζεστό νερό, τροφοδοσία)

• Αθλητικοί χώροι (ψύξη, θέρμανση, ζεστό νερό, λειτουργία πισίνων κλπ.)

• Γεωργία (ψύξη, θέρμανση, ξήρανση, καύση, καλλιέργειες θερμοκηπίου κ.λπ.)

 • Κτηνοτροφία (ψύξη, θέρμανση, καύση, καλλιέργεια κ.λπ.)

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το υγραέριο (προπάνιο-LPG) καλύπτει ιδανικά και οικονομικά όλες τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού (ψύξη, θέρμανση, μαγείρεμα, ζεστό νερό κλπ.).

Επίσης, εκτός από τα οικολογικά οφέλη (σε σύγκριση με το Diesel), η συντήρηση της εγκατάστασης είναι πολύ πιο οικονομική.