Ευθύνη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις ενέργειές μας και τηρούμε την «υπόσχεσή» μας, χωρίς συμβιβασμούς στα πρότυπά μας. Κάθε κίνηση που κάνουμε καταγράφεται, ώστε να αναλύουμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο, λαμβάνοντας αποφάσεις για τις οποίες είμαστε περήφανοι.